استفاده از یك QUERY در توابع:

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:سه شنبه 14 آذر 1391-11:40 ب.ظ

این مثال ستونی به نام ضرب ایجاد می شود كه ستون های ID,Age را در هم ضرب میكند.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مثال:

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:سه شنبه 14 آذر 1391-11:39 ب.ظ

مثال: تابعی تعریف كنید كه 2 عدد بكیرد و این دو را در هم ضرب كند و مقدار ان را برگرداند.
ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ساختار كلی Functions:

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:سه شنبه 14 آذر 1391-11:36 ب.ظ

CREATE FUNCTION  <fn_name>

  (

              <parameter_list>

 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

FUNCTION :

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:سه شنبه 14 آذر 1391-11:34 ب.ظ

متدی كه یك مقدار را برمی كرداند.

Working  with  Function

    Function  Overview

    Creating  User  Defined Functions

    Implementing  Functions

 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ساخت Stored Procedure

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:سه شنبه 14 آذر 1391-11:30 ب.ظ

CREATE  PROCEDURE   GetuserFullname

                       @userID    int,

                       @Fullname   nvarchar(5)    output

 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مثال:

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:سه شنبه 14 آذر 1391-11:19 ب.ظ

در مثال بالا به جای user ID (Fname,Lname) را به ما نشان دهد.(كه در Fname,Lnameانها حرف a باشد)

Alter   PROCEDURE  GetStudentInfo

             @Fname   nvarchar(50),

             @Lname   nvarchar(50)

AS

       SELECT

                         *

       FROM

                      Student

       WHERE

                     {Firstname  LIKE   '%' + @Fname  + '%'}  AND

                     {lastname  LIKE   '%' + @Lname  + '%'}

     EXEC  GetStudentInfo  'a' , 'a'

City ID

Last Name

First Name

Age

ID

10

Bandpey

Mahla

21

1

 

 نكته: هر بار كه شما با EXEC یك Stored Procedure را اجرا می كنید در قسمت Message (1  RoWs  affected) را نشان می دهد ولی با دستور SET  NOCOUNT ON این متن نشان داده نمی شود.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

Stored Procedure :

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:سه شنبه 14 آذر 1391-11:13 ب.ظ

برای استفاده از Stored Procedure از این ساختار استفاده می كنیم.

ساختار كلی :

EXEC   <sp_name>   <Vaue_list>


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

DROP :

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:سه شنبه 14 آذر 1391-11:10 ب.ظ

برای حذف دستور استفاده می شود.

                 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

متد ها:

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:سه شنبه 14 آذر 1391-11:00 ب.ظ

نحوه ساخت Stored Procedure

ساختار كلی :

Create  Procedure <sp_name>

              <parameters_list>

AS <sp_T_sql_statements>

 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دستور Alter :

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:سه شنبه 14 آذر 1391-10:16 ب.ظ

برای  ویرایش ركورد استفاده می شود.

این مثال View را ویرایش می كند.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ایجاد ركورد در جدول :

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:سه شنبه 14 آذر 1391-09:57 ب.ظ

INSERT INTO  Products

                    (Pname , Price)

VALUES  (N' Iphone 4,     800)

 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ساختن جدول :

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:سه شنبه 14 آذر 1391-09:48 ب.ظ

Create TABLE  products

(

PID   INT  PRIMARY KEY CLASTERDE   IDNTTY(1,1) , NOT NULL

Pname      Nvarchar(50)

Price     INT

)   

 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دستور Create:

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:یکشنبه 12 آذر 1391-09:25 ب.ظ

Create  <Object – type>  <Object – name>


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ddl:

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:یکشنبه 12 آذر 1391-09:05 ب.ظ

DDL:Data Definition Language

Create

Alter

Drop

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

SUB Query:

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:دوشنبه 6 آذر 1391-08:54 ب.ظ

SUB Query که در قسمت WHERE  می اید.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3  


Admin Logo
themebox Logo