توابع رتبه بندی:

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:چهارشنبه 13 دی 1391-09:13 ق.ظ

Ranking Fanection:

RANK , DENSC_RANK , NTILE , ROW NUMBER


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

union

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:چهارشنبه 13 دی 1391-09:11 ق.ظ

دستور Union:این دستور،اجتماع میگیرد و سطرهای تکراری را حذف می کند.

SELECT TOP 3

ID,

FirstName,

LastName

FORM

Students

Union

SELECT TOP 3

ID,

FirstName,

LastName

FORM

Students


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

توابع سیستمی

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:چهارشنبه 13 دی 1391-09:09 ق.ظ

:توابع سیستمی یا همان توابع پیکر بندی است.توابعی که در خود SQL تعریف می شود،پارامتر هایی که میگیرد،یک پارامتری است.مقادیر کامفی گریشن با دوتا @ می آید.

SELECT

@@VERSION,


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دستور IIF:

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:چهارشنبه 13 دی 1391-09:08 ق.ظ

SELECT

ID,

Fristname,

Age,

IIF(Age>25 , ' Yes ' , ' NO ')As AgeType

FPRM

Students


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

توابع تبدیلی

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:چهارشنبه 13 دی 1391-09:07 ق.ظ

دستور CAST:این دستورعدد را به رشته تبدیل می کند.

SELECT

'$' + Cast(Age As nvarchar(20)) As NewAge

FORM

Students
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تولید مقادیر تصادفی:

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:چهارشنبه 13 دی 1391-09:02 ق.ظ

تابع RAND:این دستور یک عدد بین 0 تا 1 می دهد.به صورت تصادفی عددی را انتخاب می کند.

SELECT

RAND 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ROUND

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:چهارشنبه 13 دی 1391-09:01 ق.ظ

دستور ROUND:این دستور عدد داده شده را روند می کند.این دستور به دو صورت است:

اگر ROUND(10.124 , 2) باشد،مقدار سمت اعشار یا همان سمت راست عدد را روند می کند.

و اگر( ROUND(104.99 , -2 باشد مقدار سمت صحیح یا همان سمت چپ عدد را روند می کند.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دستور PI:

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:چهارشنبه 13 دی 1391-08:59 ق.ظ

جاهایی که می خواهیم P ریاضی را به می دهد میتوان دربدست آوردن شعاع دایره،محیط دایره از PI()استفاده کرد.

توابعی مثل Abs,Asin,Acos….. می توان مانند PI() استفاده کرد

SELECT

PI


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

توابع ریاضی:

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:چهارشنبه 13 دی 1391-08:58 ق.ظ

دستور POWER:این دستور عملیات توان رساندن را انجام می دهد.

select

power  2,3


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

Charindex

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:چهارشنبه 13 دی 1391-08:53 ق.ظ

دستور Charindex:این دستور اعلام مکان اندیس عبارت خواسته شده است.

SELECT

charindex   '*'.a*bcd*e*fg*h


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

توابع کار با تاریخ و زمان:

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:چهارشنبه 13 دی 1391-08:48 ق.ظ

 

 

(()Getdate)


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دستور REPLACE

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:چهارشنبه 13 دی 1391-08:47 ق.ظ

این دستور جایگزین بعضی از عبارت رشته ای به عدد صحیح،حروف دیگر... است.

SELECT

'abc*de*fg*h',

REPLACE( 'abc*de*fg*h' , '*' , '#')


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دستور SUBSTRING:

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:چهارشنبه 13 دی 1391-08:44 ق.ظ

دستور SUBSTRING:این دستور بخشی از یک رشته را جدا می کند.اندیس شروع ار 1 است.

SELECT

'abcdefg',

SUBSTRING('abcdefg' , 4 ,2(

FORM

 

Students

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

space

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:چهارشنبه 13 دی 1391-08:42 ق.ظ

دستور SPACE:این دستور برای قرار دادن فاصله بین اسم و فامیلی (عبارت رشته ای)است.

 

SELECT

FirstName,

LastName,

LastName FirstName + SPACE (10) +

FPRM

Students
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دستور REVERS:

نویسنده :tamishan tamishan1
تاریخ:چهارشنبه 13 دی 1391-08:40 ق.ظ

این دستور عبارت رشته ای(اسامی)را برعکس می کند.به صورت آیینه عمل می کند.

select

'abcd'

REVERS('abcd')

FROM

Students

در مثال:

SELECT

FirstName,

FirstName) REVERS(

FORM

Students
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :5
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  


Admin Logo
themebox Logo